„V ÚSTRETY SVETLU“ PRELOŽENÉ DO SLOVENČINY

Po vydaní slovenského vydania „Cesta Slnka“ v roku 2016 Francesco Lorenzi s radosťou oznamuje preklad svojej druhej knihy „V ústrety svetlu“. 

Zväzok vydavateľstva ZAEX má názov „V ÚSTRETY SVETLU“ a predchádza mu predslov kardinála Luisa Antonia Tagleho, metropolitného arcibiskupa Manily, prezidenta združenia Caritas Internationalis. 

V tejto knihe Francesco (autor, spevák a gitarista The Sun) navrhuje osobnú a duchovnú cestu zloženú z 21 krokov a rozdelenú do troch častí po siedmich kapitolách. 

V prvej časti má v úmysle prebudiť „Sedem tónov pre vnútornú aj vonkajšiu harmóniu“, pričom každú hudobnú notu spája so slovom, ktoré poskytuje východiskový bod pre širokú úvahu o každodennom živote (DO – Dono „DAR“, RE – Respiro „DÝCHANIE“, MI – Mistero „TAJOMSTVO“, FA – Fallire „ZLYHANIE“, SOL – Sollevare „POZDVIHOVAŤ“, LA – Lavoro „PRÁCA“, SI – Silenzio „TICHO“). 

Druhá časť predstavuje „Sily viditeľné a neviditeľné“: moment uvedomenia a voľby, v ktorom je nevyhnutné položiť si otázku, prečo pokračovať, napriek únave a strachu, že to nezvládneme. Opisuje sedem krokov vnútorného duchovného boja, prostredníctvom ktorých sa objavujú základné hodnoty ako Odpustenie, Čistota, Obdiv, Podelenie sa, Vernosť, Pôst, Pokora. 

Výstup po týchto schodoch otvára cestu k tretej časti cesty („Nadčasové v prítomnosti“), ktorá pozostáva zo siedmich krokov kontemplácie cieľa: uvedomenie si, že na tejto ceste človek nikdy nie je sám prostredníctvom stretnutia s Duchom, ktorý je Boh, Ochrana, Svetlo, Vzťah, Oheň, Vietor a Sloboda. 

Lorenziho návrh je lineárny a postupný plán pre každého, kto cíti potrebu skúmať zmysel života, pretože každý z nás je dušou hľadajúcou šťastie. 

Na tomto odkaze si môžete knihu kúpiť v slovenskej verzii: https://www.zaex.online/shop/knihy/hladanie-boha-jezis/v-ustrety-svetlu/ 

francesco lorenzi i segreti della luce slovak